Skyddsbeslag på vägg bakom vattenkupa, bräddavlopp e d

Begreppsbestämningar

 • droppkant:

  vattenavledande utformning av kant på bleck, lister, hängskivor, beslag och dylikt av plan plåt

 • fasadtegel:

  tegelsten som motstår vissa klimatiska påfrestningar och uppfyller särskilda krav på utseende (TNC 95)

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • hake:

  (i fog:) i murfog inpassad del av plåt, se till exempel figur AMA JT-.2511/4

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • putskant:

  speciellt utformad kant mellan plåt och putsskikt, se till exempel figur AMA JT-.2511/3 och figur AMA JT-.521/6

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan