Täcklister, beslag över rörelsefogar e d vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

  • fästbleck:

    se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan