Beslagning av genomföringar för brandgasventilatorer e d vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

  • fästbleck:

    se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • yttervägg:

    vägg som innehåller ytterklimatskärm Ytterväggar innehåller normalt både ytterklimatskärm och innerklimatskärm med mera.

Till toppen av sidan