Beslagning av förtillverkade takfönster vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • underbeslag:

    plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan