Beslagning av takluckor vid taktäckning av överläggsplattor av cementbundet material

Begreppsbestämningar

  • hörn:

    se figur, jämför vinkel

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

  • underbeslag:

    plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan