Hängskivor vid taktäckning av tegelpannor

Begreppsbestämningar

  • hängskiva:

    längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön, se till exempel figur AMA JT-.374/1

Till toppen av sidan