Hängskivor vid taktäckning av skiffer

Begreppsbestämningar

  • hängskiva:

    längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön, se till exempel figur AMA JT-.374/1

  • inskott:

    plåt i begränsade längder som anbringas mellan skifferplattor, se till exempel figur AMA JT-.4511/1 och figur AMA JT-.4511/2

Till toppen av sidan