Fotplåtar med anslutning till gesimsränna vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

 • fotplåt:

  plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

 • gesimsränna:

  ränna som ligger utanför huskroppen och som vilar på gesims eller själv bildar gesims, se till exempel figur AMA JT-.24/1

 • nedknäckt språngfals:

  nedknäckt sammanfalsning av plåtar i taksprång, se till exempel figur AMA JT-.374/1

 • språngbleck:

  bleck som är fäst vid takfot och håller fast ovanpåliggande plåt, se till exempel figur AMA JT-.1/1 och figur AMA JT-.1/5

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan