Hus 21
|
RA
Helbeslagning av murkrön, brandväggar o d vid taktäckning av takduk
Generation 
Hus 21

JTG.3742Helbeslagning av murkrön, brandväggar o d vid taktäckning av takduk

RA

Se kommentarer under JTG.3512 beträffande utförande av ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan