Helbeslagning av takkupor o d vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • ränndal:

  skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

 • sidobeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan