Beslagning av skorstenar med kringtäckning och överbeslag vid falsat bandtäckt tak

Begreppsbestämningar

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • skorsten:

  huvudsakligen vertikal konstruktion som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller luft

 • ståndskiva:

  se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan