Hus 21
|
AMA RA
Hängskivor vid falsat skivtäckt tak
Generation 
Hus 21

JTG.2521Hängskivor vid falsat skivtäckt tak

AMA

Hängskiva av metalliserad stålplåt ska utföras med ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om större språng än det som anges i figur AMA JTG.2521/2 ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • droppkant:

  vattenavledande utformning av kant på bleck, lister, hängskivor, beslag och dylikt av plan plåt

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • hängskiva:

  längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön, se till exempel figur AMA JT-.374/1

 • klammer:

  samlande benämning på begrepp för fästdon av plåt eller tråd fast klammer glidbar klammer se till exempel figur AMA JTC/1 hakklammer se till exempel figur AMA JT-.2511/3 spikklammer fästdon med två ben för maskinellt spikverktyg

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

 • slusskarv:

  se figurer För mått på slusskarv, se figur AMA JT/6.

 • utknäckt kant:

  se till exempel figur AMA JT-.2521/2

Till toppen av sidan