Hus 21
|
AMA RA
Kompletteringar av plåt vid taktäckning av plan plåt
Generation 
Hus 21

JTG.2Kompletteringar av plåt vid taktäckning av plan plåt

AMA

Längsgående falser vid fotrännor, skorstensrännor eller ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta behov av rörelsemån till hinder, anslutande material ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fals:

    (inom plåtslageri:) förband vid sammanfogning av plåt genom att plåtkanterna viks in i varandra (i pluralform falser) dubbelfals se till exempel figur AMA JT/3 och JT-.1/7 enkelfals se till exempel figur AMA JT/4 och JT-.1/6 fälld fals kan även benämnas kullslagen fals ståndfals som fälls i språng, se till exempel figur AMA JT-.1/3 och figur AMA JT-.1/4 hakfals kan även benämnas tvärfals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4 högfals se till exempel figur AMA JT/8 och figur AMA JT/10 knuten fals se till exempel figur AMA JT-.1/3 och figur RA JT-.1/1 lågfals se till exempel figur AMA JT/8 och figur AMA JT/10 rännfals se till exempel figur AMA JT-.21/1 och figur AMA JT-.231/1 rörfals se figurer ståndfals se till exempel figur AMA JT-.1/6 och figur AMA JT-.1/7 svängd fals se till exempel figur AMA JT-.2513/1, figur AMA JT-.252/1 och figur AMA JT-.262/1

Till toppen av sidan