Droppbleck på balkong e d

Begreppsbestämningar

 • droppbleck:

  bleck för avledning av vatten vid till exempel altaner, balkonger, luckor, överkant fönster, dörrar och dylikt

 • fasadtegel:

  tegelsten som motstår vissa klimatiska påfrestningar och uppfyller särskilda krav på utseende (TNC 95)

 • hakklammer:

  se även under klammer se till exempel figur AMA JT-.2511/3

 • hängränna:

  under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • putskant:

  speciellt utformad kant mellan plåt och putsskikt, se till exempel figur AMA JT-.2511/3 och figur AMA JT-.521/6

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan