Helbeslagning av murkrön, brandväggar e d vid taktäckning av överläggsplattor av cementbundet material

Begreppsbestämningar

  • hängskiva:

    längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön, se till exempel figur AMA JT-.374/1

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan