Beslagning av skorstenar med under-, neder- och överbeslag vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • nederbeslag:

  anslutningsplåt utförd som ståndskiva vid skorsten på tak Nederbeslag förekommer vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk eller överläggsplattor.

 • skorsten:

  huvudsakligen vertikal konstruktion som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller luft

 • skorstenskrans:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och JT-.272/1

 • ståndskiva:

  se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • överbeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan