Helbeslagning av skorstenar vid taktäckning av överläggsplattor av fiberbetong

Begreppsbestämningar

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan