Helbeslagning av skorstenar vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • sidobeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

 • skorsten:

  huvudsakligen vertikal konstruktion som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller luft

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • underlagstäckning:

  vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

 • överbeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan