Hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

Begreppsbestämningar

 • enkelfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/4 och figur AMA JT-.1/6

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • hängskiva:

  längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön, se till exempel figur AMA JT-.374/1

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • slusskarv:

  se figurer För mått på slusskarv, se figur AMA JT/6.

Till toppen av sidan