Försänkta ränndalar av plåt vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • försänkt ränndal:

    i konstruktionen nedsänkt ränndal, se till exempel figur AMA JT-.2331/1

  • ränndal:

    skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

  • språngbleck:

    bleck som är fäst vid takfot och håller fast ovanpåliggande plåt, se till exempel figur AMA JT-.1/1 och figur AMA JT-.1/5

Till toppen av sidan