Försänkta ränndalar av plåt vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • försänkt ränndal:

    i konstruktionen nedsänkt ränndal, se till exempel figur AMA JT-.2331/1

  • ränndal:

    skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

Till toppen av sidan