Vinkelrännor av plåt vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • hängränna:

    under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

  • ränndal:

    skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

  • vinkelränna:

    lutande ränndal mellan två takfall

Till toppen av sidan