Utvändiga stuprör

Begreppsbestämningar

 • hängränna:

  under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • längdskarv:

  skarv som är parallell med varans längdriktning

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • rörfals:

  se även under fals

 • stuprör:

  vanligen vertikal rörledning, anbringad på eller i byggnad, för avledande av regnvatten och smältvatten; jämför hängränna

 • vinkel:

  kan benämnas innerhörn se figur, jämför hörn

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan