Skyddsbeslag vid hängrännor

Begreppsbestämningar

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • hängränna:

  under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

 • slusskarv:

  se figurer För mått på slusskarv, se figur AMA JT/6.

Till toppen av sidan