Droppbleck vid fönster och dörröppningar

Begreppsbestämningar

  • droppbleck:

    bleck för avledning av vatten vid till exempel altaner, balkonger, luckor, överkant fönster, dörrar och dylikt

Till toppen av sidan