Beslagning av diverse takuppbyggnader m m vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

  • fästbleck:

    se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • överbeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan