Gesimsrännor av plåt vid taktäckning av tegelpannor

Begreppsbestämningar

  • hakklammer:

    se även under klammer se till exempel figur AMA JT-.2511/3

Till toppen av sidan