Gesimsrännor av plåt vid taktäckning av skiffer

Begreppsbestämningar

  • hakklammer:

    se även under klammer se till exempel figur AMA JT-.2511/3

  • underlagsspont:

    spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

  • underlagstäckning:

    vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

Till toppen av sidan