Vinkelrännor av plåt i skivformat vid taktäckning av skiffer

Begreppsbestämningar

  • vinkelränna:

    lutande ränndal mellan två takfall

Till toppen av sidan