Hus 21
|
AMA RA
Beslagning av skorstenar med neder- och överbeslag vid taktäckning av takduk
Generation 
Hus 21

JTD.3722Beslagning av skorstenar med neder- och överbeslag vid taktäckning av takduk

AMA

Nederbeslag

Nederbeslag ska utföras som ståndskiva utan ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Nederbeslag

Se kommentarer under JTD.3512 och JTD.2511. ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan