Överspolningsskydd vid hängrännor

Begreppsbestämningar

 • hängränna:

  under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

 • stuprör:

  vanligen vertikal rörledning, anbringad på eller i byggnad, för avledande av regnvatten och smältvatten; jämför hängränna

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • vinkelränna:

  lutande ränndal mellan två takfall

Till toppen av sidan