Kantavslut vid överbyggnad av vegetation

Begreppsbestämningar

  • stuprör:

    vanligen vertikal rörledning, anbringad på eller i byggnad, för avledande av regnvatten och smältvatten; jämför hängränna

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan