Hängskivor vid taktäckning av betongpannor

Begreppsbestämningar

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • hängskiva:

  längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön, se till exempel figur AMA JT-.374/1

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

 • slusskarv:

  se figurer För mått på slusskarv, se figur AMA JT/6.

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • utknäckt kant:

  se till exempel figur AMA JT-.2521/2

Till toppen av sidan