Fotplåtar med anslutning till hängränna vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

 • hängränna:

  under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

 • läkt:

  virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • rännkrok:

  krok för uppbärning av hängränna eller fotränna, se till exempel figur AMA JT-.1/2 och figur AMA JT-.1/4

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • vinkelränna:

  lutande ränndal mellan två takfall

Till toppen av sidan