Beslagning av genomföringar för brandgasventilatorer o d vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • fogmassa:

    massa avsedd att fylla fogar

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • yttervägg:

    vägg som innehåller ytterklimatskärm Ytterväggar innehåller normalt både ytterklimatskärm och innerklimatskärm med mera.

Till toppen av sidan