Helbeslagning av skorstenar vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • överbeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan