Stosar till rör e d vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • stos:

    inklädsel av rörgenomföring för att förhindra läckage, se till exempel figur AMA JT-.261/1 och figur AMA JT-.2612/1

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • underlagstäckning:

    vattenavledande skikt av byggpapp eller underlagsduk, under taktäckning; jämför vattenavledande underlag

Till toppen av sidan