Ståndskivor och hängskivor vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • fästbleck:

    se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

Till toppen av sidan