Taktäckningar av plan plåt med lutning minst 1:10 (5,7°)

Begreppsbestämningar

  • enkelfals:

    se även under fals se till exempel figur AMA JT/4 och figur AMA JT-.1/6

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan