Hus 21
|
AMA RA
TAKTÄCKNINGAR, VÄGGBEKLÄDNADER, KOMPLETTERINGAR M M AV PLAN METALLISERAD STÅLPLÅT FÖR HUS
Generation 
Hus 21

JTBTAKTÄCKNINGAR, VÄGGBEKLÄDNADER, KOMPLETTERINGAR M M AV PLAN METALLISERAD STÅLPLÅT FÖR HUS

AMA

Kraven gäller även metalliserad stålplåt som inte är... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Klammer, fästdon o d

Ange material... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltlösning:

  kan även benämnas bitumenlösning bitumen löst i lösningsmedel

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • byggplatsmålning:

  målning som utförs på byggplatsen

 • linolja:

  olja från frön av linväxten Linium usitatissimum

 • lättbetong:

  betong med låg densitet (TNC 95) Lättbetong kan med hänsyn till material och tillverkningssätt indelas i två huvudgrupper: autoklaverad lättbetong och lättballastbetong.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • skyddsbeläggning:

  beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

 • strykning:

  påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan