Hus 21

JTB.8Kompletteringar för takavvattning

AMA

Vid anslutning till dagvattenledning ska... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i längd.

Regeln gäller hängrännor, Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • stuprör:

  vanligen vertikal rörledning, anbringad på eller i byggnad, för avledande av regnvatten och smältvatten; jämför hängränna

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan