Hus 21
|
AMA RA MER
Kompletteringar för takavvattning
Generation 
Hus 21

JTB.8Kompletteringar för takavvattning

AMA

Vid anslutning till dagvattenledning ska ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i längd.

Regeln gäller hängrännor, ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • stuprör:

  vanligen vertikal rörledning, anbringad på eller i byggnad, för avledande av regnvatten och smältvatten; jämför hängränna

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan