Fönsterbleck, droppbleck, listbeslag e d

Begreppsbestämningar

  • bleck:

    beslag som är tillverkat av plan plåt

  • omslag:

    omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan