Stosar till rör e d vid taktäckning av skiffer

Begreppsbestämningar

  • inskott:

    plåt i begränsade längder som anbringas mellan skifferplattor, se till exempel figur AMA JT-.4511/1 och figur AMA JT-.4511/2

Till toppen av sidan