Fotrännor av plåt i skivformat utan stomme men med ytterbeklädnad vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

  • fotränna:

    ränna på taket ovanför takfoten

  • omslag:

    omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

Till toppen av sidan