Helbeslagning av takkupor o d vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

Begreppsbestämningar

  • beklädnad:

    ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan