Beslagning av skorstenar med neder- och överbeslag vid taktäckning av tätskiktsmatta

Begreppsbestämningar

  • nederbeslag:

    anslutningsplåt utförd som ståndskiva vid skorsten på tak Nederbeslag förekommer vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk eller överläggsplattor.

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan