Stosar till rör e d vid taktäckning av tätskiktsmatta

Begreppsbestämningar

  • stos:

    inklädsel av rörgenomföring för att förhindra läckage, se till exempel figur AMA JT-.261/1 och figur AMA JT-.2612/1

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

  • tätskiktsmatta:

    matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan