Beslagning av genomföringar för brandgasventilatorer o d vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • fogmassa:

    massa avsedd att fylla fogar

  • yttervägg:

    vägg som innehåller ytterklimatskärm Ytterväggar innehåller normalt både ytterklimatskärm och innerklimatskärm med mera.

Till toppen av sidan