Helbeslagning av skorstenar vid falsat skivtäckt tak

Begreppsbestämningar

 • ankantning:

  förstyvning av fria kanter på plåtbeslag för anliggning mot underlag

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • sidobeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

 • skorsten:

  huvudsakligen vertikal konstruktion som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller luft

 • skorstenskrans:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och JT-.272/1

 • ståndskiva:

  se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • överbeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan