Vinkelrännor av plåt vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

 • hängränna:

  under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

 • ränndal:

  skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • vinkelränna:

  lutande ränndal mellan två takfall

Till toppen av sidan