Fotrännor av plåt utan stomme men med ytterbeklädnad vid falsat skivtäckt tak

Begreppsbestämningar

 • dubbelfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/7

 • enkelfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/4 och figur AMA JT-.1/6

 • fotränna:

  ränna på taket ovanför takfoten

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

Till toppen av sidan